Biodynamické masáže

Biodynamické masáže jsou relaxační, harmonizující, stimulující či mobilizující dotyky na kůži, podkoží, svalech nebo kostech vycházející z principů biodynamické psychologie a psychoterapie, což je směr psychoterapie zaměřené na tělo, který založila norská psycholožka Gerda Boyesen. Bioenergetika se pokouší porozumět lidské osobnosti na základě energetických procesů těla tak, aby pomocí změny těchto energetických procesů v těle umožnila změnit jiné roviny osobnosti.

Bioenergetika pozoruje naše těla, kde energie volně proudí a kde je zadržována například strachem nebo studem - to programuje naše myšlenky a limituje schopnost být sám/a sebou.

Uvolněním našich bloků se uvolní obrovské množství naší zadržované energie, kterou pak můžeme svobodně používat v životě pro kreativitu, živost, radost, potěšení a spokojenost ze života.

Běžně ze zvyku reagujeme na situace v současnosti na základě minulých vzpomínek. Vybitím a uvolněním emocionálních vtisků v našich tělech si umožníme pustit staré vzorce a být v přítomnosti, být v kontaktu s momentální realitou na místo být ve stavu neustálé obrany vůči staré realitě prožitku z minulosti. Uvědomíme si, že naše strachy a úzkosti jsou reakcí na minulost, a můžeme tak získat zpět svoji energii pro svobodu následovat své srdce.

Přijďte si obnovit tok životní energie!

Biodynamické masáže